Skip to main content

5 gode råd: Sådan sikrer du troværdig ESG-rapportering

Mange virksomheder står over for udfordringer, når de skal integrere ESG i deres forretningspraksis. Det handler først og fremmest om ansvarlighed og transparens – og så bliver ESG afgørende for at opretholde sin konkurrenceevne. Men hvordan håndterer man ESG-rapportering på en troværdig måde? Det giver vi svaret på i denne udgave af Grobowski Insights.

Kalenderen har nu passeret den 1. januar 2024. Det betyder, at store offentlige virksomheder og virksomheder i den finansielle sektor med over 500 ansatte er forpligtet til at måle på deres ESG-indsats (Environmental, Social, Governance) fra indeværende år og i årene fremover. Det er samtidig et lovkrav, at de store virksomheder skal udarbejde en ESG-rapport i forbindelse med aflæggelsen af deres årsregnskab.

ESG som adgangsbillet

I de kommende år vil endnu flere virksomheder blive afkrævet ESG-rapportering. Det efterlader mange spørgsmål og stiller en række nye krav – også til de store virksomheders underleverandører, som blandt andet skal kunne dokumentere deres miljøpåvirkning.

Mange mellemstore virksomheder føler sig derfor forpligtede til allerede nu at udarbejde ESG-rapporter, selvom det endnu ikke er et lovkrav for dem at gøre det. ESG-rapportering er hurtigt blevet et vigtigt konkurrenceparameter og en afgørende ’ticket to play’, hvis man vil handle med landets store virksomheder.

Den grønne transformation buldrer afsted

Men hvordan står det egentlig til med den grønne omstilling i danske virksomheder? Ifølge en aktuel ejerlederanalyse udarbejdet af PwC[1] prioriterer 75% af ejerlederne grøn transformation, og 77% forventer at øge deres investeringer på netop dette område i løbet af de kommende tre år.

Den høje prioritering af grøn transformation viser, at virksomheder ser bæredygtighed som en integreret del af deres vækststrategi. ESG-rapportering gør det muligt for virksomheder at dokumentere og kommunikere deres fremskridt inden for bæredygtighed, hvilket kan være en vigtig faktor for at tiltrække kunder og investorer, der i stigende grad fokuserer på bæredygtighed. Det understreger betydningen af ESG-rapportering som et vigtigt strategisk redskab i fremtidens forretningspraksis.

Desuden dokumenterer ejerlederanalysen, at 67% af de adspurgte ejerledere allerede har en strategi for CO2-reduktion, hvilket viser en klar bevægelse mod mere miljøbevidste forretningsmodeller og et øget fokus på at demonstrere compliance over for regulative krav.

77%

af danske ejerledere forventer at øge deres investeringer i grøn transformation i løbet af de kommende 3 år

Ejerlederanalysen 2023, PwC

Gennemsigtighed, gennemsigtighed, gennemsigtighed

ESG-rapportering handler ikke kun om at skabe gennemsigtighed om virksomheders miljømæssige aftryk, men også gennemsigtighed om virksomhedernes sociale ansvar og deres ledelsesstrukturer. Rapporteringen medvirker til at skabe en større intern bevidsthed om ansvarlighed og bæredygtighed samt et øget fokus på transparens i eksterne sammenhænge.

Gennem en virksomheds ESG-indsats får man identificeret både positive og negative påvirkninger inden for miljø og klima samt sociale og ledelsesmæssige forhold. I sidste ende sikrer ESG-indsatsen dermed en mere ansvarlig og bæredygtig fremtid.

Pas på den store faldgrube

Kunder, samarbejdspartnere og investorer kræver i stigende grad gennemsigtighed og ansvarlighed, og derfor bliver virksomhedernes evne til effektiv ESG-rapportering mere afgørende. Der er dog en væsentlig faldgrube, som virksomheder skal forholde sig til. Nemlig greenwashing.

En global undersøgelse i 18 lande foretaget af YouGov[2] viser, at næsten halvdelen af de danske forbrugere er skeptiske overfor virksomheders kommunikation om bæredygtighed. Danmark er dog placeret i den bedre ende med ”kun” 48% mod det globale gennemsnit på 55%.

Det skaber en fundamental udfordring om risikoen for greenwashing eller risikoen for, at interessenter opfatter dele af en virksomheds ESG-indsats som greenwashing. Derfor er det helt afgørende at besidde evnen til at kommunikere sine forpligtelser på en troværdig måde. Netop af den grund er det en god idé at alliere sig med eksterne samarbejdspartnere, der kan sikre professionel rådgivning om kommunikationen og markedsføringen af ESG-indsatsen.

48%

af de danske forbrugere er skeptiske overfor virksomheders kommunikation om bæredygtighed

Global forbrugerundersøgelse, YouGov

ESG er jomfruelig grund – for langt de fleste

Selvom mange virksomheder allerede arbejder strategisk med måling af indsatsområder, der i dag kan karakteriseres som ESG, er mange fortsat usikre på, hvordan de skal håndtere ESG. Og med god grund. For lovkravet om ESG-rapportering for landets store virksomheder er trods alt først trådt i kraft ved årsskiftet. Mange virksomheder skal derfor omstille sig til den nye standard på relativt kort tid – og det skal virksomhedernes eksterne rådgivere naturligvis også.

En CMO (Chief Marketing Officer) trendanalyse foretaget af MyResearch[3] viser i den sammenhæng, at halvdelen af de adspurgte marketingchefer mener, at deres bureauer har ’nogle’ kompetencer, mens 28% mener, at deres bureauer har ’få’ kompetencer i forhold til at kunne rådgive om miljø- og klimamarkedsføring.

Set fra den anden side af bordet viser en undersøgelse foretaget af Bureaubiz[4], at over en tredjedel af de adspurgte bureaumedarbejdere på daværende tidspunkt ikke følte, at de besad de nødvendige kompetencer til at rådgive kunderne om ESG og bæredygtighed. Så hvor starter man?

28%

af marketingchefer mener, at deres bureauer har ’få’ kompetencer i forhold til at kunne rådgive om miljø- og klimamarkedsføring

CMO trendanalyse, MyResearch

Troværdig ESG-rapportering i 5 trin

Vi har nu beskrevet, hvad ESG er for en størrelse, og hvorfor det også er vigtigt at forholde sig til for SMV’er. Men hvordan griber man så ESG-rapporteringen an, når man skal sikre en troværdig kommunikation? Det giver vi her fem bud på, så jeres virksomhed er bedre rustet til det videre arbejde med ESG.

1. Fastlæggelse af klare og målbare mål: Virksomheder bør starte med at definere konkrete og realistiske mål inden for miljø (E), sociale forhold (S) og virksomhedsledelse (G). Målene skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte for at sikre fokus og retning.

2. Transparent rapportering: Gennemsigtighed er nøglen til troværdig ESG-rapportering. Virksomheder skal rapportere åbent om både fremskridt og udfordringer i forhold til deres ESG-mål. Det kan ske ved regelmæssige opdateringer og detaljerede rapporter, der er tilgængelige for alle interessenter.

3. Datadrevet dokumentation: For at gøre visionerne i en ESG-rapport konkrete og målbare er det vigtigt at tage afsæt i kvantitative data. Det involverer indsamling, analyse og deling af data, der tydeligt viser resultaterne af den strategiske indsats. Metodebeskrivelse, brug af uafhængige datakilder og benchmarking styrker også rapportens troværdighed.

4. Ekstern verifikation og overholdelse af standarder: At søge ekstern verifikation fra tredjepart styrker valideringen af en virksomheds ESG-indsats, mens overholdelse af anerkendte standarder sikrer en høj rapporteringskvalitet.

5. Stakeholder engagement: Aktiv dialog og engagement med interessenter som fx investorer, samarbejdspartnere, kunder, medarbejdere og lokalsamfund er afgørende. Det kan hjælpe virksomheder med at forstå og imødekomme interessenternes forventninger. På den måde kan virksomheder integrere værdifuld feedback i deres ESG-strategier og rapportering.

Vi kan hjælpe jer godt i gang

Hos Grobowski forstår vi kompleksiteten og vigtigheden af troværdig ESG-rapportering, og vi har allerede hjulpet flere virksomheder med deres ESG-indsatser. Vi er derfor godt rustet til at hjælpe jer med professionel rådgivning om blandt andet layout af og indholdsproduktion til jeres ESG-rapport.

Vi står også til rådighed med facilitering af skræddersyede workshops, så I bedre kan identificere og prioritere temaer for jeres ESG-indsatsområder. Derudover kan vi også understøtte jeres miljømarkedsføring gennem udvikling og eksekvering af kampagner, animationsfilm, PR og meget mere.

Ræk ud til os – og få professionel rådgivning

Lad ikke ESG-rapportering blive en byrde. Se det i stedet som en oplagt mulighed for at vise jeres virksomheds engagement i en mere ansvarlig og bæredygtig fremtid.

Vi står klar til at bistå jer med løsninger, der matcher jeres behov. Fra kyndig rådgivning til skræddersyede workshops over professionel indholdsproduktion til kreative markedsføringsstrategier.

Vi er her for at sikre, at jeres ESG-rapportering bliver succesfuld og inspirerende for jeres interessenter. Kontakt os allerede i dag for at høre, hvordan vi bedst kan hjælpe jer.

Ja tak, ring mig op!

    Outdoor marketing: Sådan opnår du succesfuld markedsføring i byrummet