Før vi påbegynder en presseindsats, starter vi med at undersøge vores kunders historie. Hvis historien er god, er muligheden for at få den i medierne også. Men hvad kendetegner en god historie? Det er spørgsmålet, vi ofte får fra vores kunder. De fleste tror, at det er helt ude af deres hænder, om deres historie bliver udvalgt af journalisten. Men sådan er det bestemt ikke.

Journalistens arbejde er kort sagt at finde den gode historie. Og til dette har journalisten en værktøjskasse af kriterier, som bliver brugt til at vurdere historien ud fra. Hvis du kender til disse, har din historie selvsagt større chance for at slippe igennem nåleøjet. Det giver dig mulighed for at vinkle og tilpasse historien, så den lever op til journalistens kriterier.

Herunder giver vi dig en kort introduktion til AVISK-kriterierne. Det er helt basalt disse kriterier, som journalisten arbejder ud fra.

Pressehistoriens kriterier
For at din historie kan vurderes til at have en nyhedsværdi, skal den indeholde mindst én af nedenstående kriterier:

  • Aktualitet
  • Væsentlighed
  • Identifikation
  • Sensation
  • Konflikt

Aktualitet er et af de klart vigtigste kriterier. Historien skal indeholde ny viden for læseren. Altså omhandle noget, som læseren ikke kender til i forvejen. Det går derfor ikke, at du fremsender en pressemeddelelse om hændelser af ældre dato. Det skal være noget, der netop er sket eller kommer til at ske i den nærmeste fremtid.

Væsentlighed er ligeledes et af de vigtigste kriterier at vurdere din historie ud fra. Med væsentlighed menes det, at din historie skal have en vis betydning for din virksomhed og samtidig være interessant for læseren. En væsentlig vinkel kunne eksempelvis være et nyt flagskibsprodukt, en stor stigning i indtjening eller etablering af nye samarbejdspartnere.

Identifikation bliver ofte undervurderet. Kort sagt betyder identifikation, at målgruppen skal have en interesse i din historie. Derfor skal historien, du ønsker at bringe, sendes til og bringes i det rette medie, så den når ud til den rette målgruppe. Er der eksempelvis tale om en lokal nyhed, ligger identifikationsværdien måske hos en lokal målgruppe.

Sensationskriteriet skal ses i forlængelse af væsentlighedskriteriet og går ud på, om din historie kan anses som sensationel. Det kan eksempelvis være et nyt, banebrydende produkt eller et større opkøb af en virksomhed. Altså noget, der i en ekstra grad er ud over det sædvanlige.

Konflikt sælger. Det er derfor også et af de mest benyttede kriterier. En konflikt kunne være et problem. Eksempelvis at biler udleder alt for mange sygdomsfremkaldende partikler. Og her har din virksomhed måske opfundet et nyt filter, der fungerer som løsning på problemet. Det giver nyhedsværdi – især hvis emnet er aktuelt.

Tænk også gerne i eksklusivitet. Hvis du går til et enkelt medie med historien, finder de sandsynligvis historien mere interessant, da de kan bringe den eksklusivt til deres læsere.

Den gyldne regel
I bund grund opnår man succes med PR ved at følge en simpel grundregel. Nemlig at pressehistorien både skal være væsentlig for virksomheden og for offentligheden. Det handler om at finde et budskab, der skaber værdi for både din virksomhed og for en bredere gruppe mennesker. Netop i det spændingsfelt blomstrer den gode pressehistorie.

Vurdér historien
Få andre til at kigge på din historie og vurdere den ud fra AVISK-kriterierne. Et par ekstra øjne kan bidrage med perspektiv, før du går i gang med presseindsatsen. Man kan ofte se sig selv blind i egen begejstring. Før du sender historien videre til et PR-bureau, bør du derfor være selvkritisk og realistisk. Vi hjælper vores kunder med at vurdere deres historie, da vi har en gensidig interesse i, at presseindsatsen ikke bliver forgæves.

Mange PR-bureauer tager betaling for at lave en presseindsats på en historie, der reelt set ikke er nyhedsværdi i og aldrig når mediernes spalter. Du kan derfor gøre klogt i at vælge et PR-bureau med en resultatbaseret prismodel såsom Grobowskis ’No cure – Low pay” model. Med vores prismodel undgår du at skulle betale fuld pris, hvis dine forventninger til presseindsatsen ikke bliver indfriet.

Læs mere om vores ‘No cure – Low pay’ model.