Skip to main content

Sådan rammer du plet med personlighedstyper i din markedsføring

Du kan bedre målrette din markedsføring og kommunikation, så den appellerer til dine kunders behov, når du forstår dine kunders personlighedstræk. Men hvad er personlighedstræk egentlig? Og hvordan måler vi på vores målgruppes personlighed? Vi har en smart arbejdsmetode, så lad os folde ud, hvordan vi gør.

Personlighed er en kompleks og ofte subjektiv størrelse, som kan være svær at måle og analysere. Derfor har forskere og psykologer udviklet forskellige modeller og teorier for at kategorisere og beskrive forskellige personlighedstræk.

En af de mest udbredte metoder er OCEAN-modellen, også kendt som femfaktormodellen, som beskriver personligheden ud fra fem hoveddimensioner: Åbenhed, samvittighedsfuldhed, udadvendthed, imødekommenhed og neuroticisme.

De 5 personlighedstyper

Åbenhed handler om, hvor åben en person er overfor nye ideer, kreativitet og udforskning af nye områder. Personer med høj åbenhed er typisk nysgerrige, fantasifulde og har en bred interesse for mange emner. De nyder at udforske nye ideer og oplevelser og er ofte kreative og fleksible i deres tænkning. Personer med lav åbenhed er typisk mere konservative og traditionelle i deres tænkning og kan have svært ved at tilpasse sig nye ideer og synspunkter.

Samvittighedsfuldhed handler om graden af pligtopfyldenhed, pålidelighed og selvdisciplin. Personer med høj samvittighedsfuldhed er typisk meget målrettede og organiserede og har en stærk evne til at planlægge og gennemføre opgaver. De er også ofte meget pålidelige og ansvarlige og har høje standarder for sig selv og andre. Personer med lav samvittighedsfuldhed kan have tendens til at være mere impulsive og mindre organiserede, og de kan have svært ved at opretholde langsigtede mål og opgaver.

Udadvendthed handler om en persons grad af socialitet. Personer med høj udadvendthed er typisk meget udadvendte og trives i sociale situationer. De er ofte energiske og optimistiske og søger stimulation og spænding. Personer med lav udadvendthed er typisk mere indadvendte og tilbøjelige til at foretrække mere stille og rolige aktiviteter. De kan have brug for mere tid alene og har ikke samme behov for sociale interaktioner som ekstroverte personer.

Imødekommenhed handler om graden af medfølelse, samarbejde og empati. Personer med høj imødekommenhed er typisk meget omsorgsfulde og tager hensyn til andres følelser og behov. De er også ofte gode til at samarbejde og arbejde sammen med andre. Personer med lav imødekommenhed kan have tendens til at være mere konkurrenceprægede og mindre tilbøjelige til at tage hensyn til andre.

Neuroticisme handler om graden af følelsesmæssig ustabilitet og stress. Personer med høj neuroticisme kan have tendens til at være mere følelsesmæssigt reaktive og sårbare overfor stress og negative følelser. De kan også have tendens til at bekymre sig mere og have sværere ved at håndtere stressede situationer. Personer med lav neuroticisme er typisk mere følelsesmæssigt stabile og har lettere ved at håndtere stress og bekymringer.

Kilde: Index Danmark/Gallup

I grafen kan du se en ung målgruppes personlighedstræk sammenlignet med en ældre målgruppe. Det bliver for eksempel tydeligt, at de 50-59 årige er væsentligt mere samvittighedsfulde sammenlignet med de 20-29 årige. Skal man målrette et produkt til den ældre målgruppe er en indsigt, at de i højere grad end de unge lægger vægt på, at et produkt eller en service er pålidelig. Det kan man for eksempel kommunikere ved at fremhæve produktgaranti, kundeservice eller kundeanmeldelser.

Personlighedstræk + markedsføring = succes

OCEAN-modellen er en af de mest udbredte modeller til at beskrive og kategorisere forskellige personlighedstræk, men det er vigtigt at huske på, at personlighed er en kompleks og nuanceret størrelse, og at ingen person er fuldstændig repræsenteret af én enkelt dimension. Personlighedstræk kan også variere afhængigt af situation og kontekst, mens personlighed er en dynamisk størrelse, der kan ændre sig over tid. Alligevel kan OCEAN-modellen give et nyttigt indblik i, hvordan forskellige personlighedstræk kan påvirke adfærd og interaktioner med andre.

For eksempel kan personer med høj udadvendthed være mere tilbøjelige til at søge spænding og nye oplevelser, og de kan derfor være mere åbne overfor nye produkter og innovationer. Personer med høj samvittighedsfuldhed kan have mere fokus på ansvarlighed og kvalitet, og de kan derfor være mere tilbøjelige til at vælge produkter og services, der har et bæredygtigt eller ansvarligt brand.

Ved at forstå kundernes personlighedstræk kan man altså tilpasse sin kommunikation og markedsføring til specifikke målgrupper. Det er dog vigtigt at huske på, at personlighed er en kompleks størrelse, og at man ikke kan reducere kundernes adfærd og præferencer til en enkelt faktor. Men i sidste ende kan vi ikke komme udenom, at forståelse af personlighedstræk er en vigtig faktor i succesfuld markedsføring.

Skal vi målrette din markedsføring?

Hos Grobowski har vi adgang til Gallups marketing-databaser med besvarelser fra et repræsentativt panel bestående af over 22.000 danskere, som vi blandt andet kan inddele i OCEAN-modellen for at definere forskellige personlighedstræk. Alt sammen med afsæt i definerede målgrupper, som vi kan bygge op omkring jeres virksomhed og jeres marked.

Ja tak, ring mig op!

    Grobowski åbner kontor i Stockholm