Skip to main content

Generation Z: Sådan rammer du plet hos den nye generation af forbrugere

Generation Z er en indflydelsesrig generation med unikke præferencer og holdninger, og for at opnå succes med markedsføring målrettet Generation Z skal virksomheder blandt andet omfavne brugerinddragelse og konstant være på forkant med digitale tendenser. Og så tænker du sikkert, at bæredygtighed er et nøgleord for Generation Z, men hold fast og lad os lige gå fuld MythBuster på den del.

”Hvordan rammer vi de unge?” Det har du måske hørt dig selv eller en af dine kollegaer sige. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. For hvad former egentlig den nye generation af forbrugere?

For at finde ud af det er vi nødt til at blive klogere på Generation Z, som i skrivende stund er mellem 13 til 26 år. Det er en generation af forbrugere med en række særlige præferencer, der naturligvis er præget af den tid, de er vokset op i.

Ung gennem generationer

I første omgang er det vigtigt at være bevidst om, at nogle karakteristika helt generelt udgør det at være ung på tværs af de forskellige generationer, vi har haft i nyere tid. For eksempel er det at være ung generelt forbundet med at have en lavere økonomisk indtægt, fordi størstedelen af yngre mennesker er under uddannelse, hvilket naturligvis påvirker den unge målgruppes købekraft og muligheder.

Ser vi ud over de lidt mere statiske karakteristika, er der nogle kulturelle påvirkninger og værdisæt, som er mere unikke for lige præcis den samtid, en generation vokser op i. Og det er netop det perspektiv, vi finder interessant i forhold til at blive mere fokuseret på, hvad der kendetegner den unge målgruppe i dag – og hvad der i høj grad kommer til at præge forbrugerne i fremtiden.

Visuel appel og korte formater

For at opnå succes med sin markedsføring er det essentielt for virksomheder at forstå, hvordan man bedst målretter kampagner mod en målgruppe af digitalt indfødte forbrugere. Generation Z er nemlig vokset op i en verden, hvor teknologi har været en integreret del af deres dagligdag. Det har skabt en forventning om konstant tilgængelighed og øjeblikkelig information. Derfor er det afgørende for virksomheder at skabe indhold, der er lettilgængeligt og letfordøjeligt.

Kilde: Index Danmark/Gallup

Visuelle elementer og hurtige, korte videoer appellerer i høj grad til Generation Z, som for eksempel streamer små film online mere end dobbelt så meget som befolkningen over 26 år. Virksomheder bør derfor investere i visuelt tiltalende indhold og udnytte korte videoformater. Det kan eksempelvis være ved at skabe små videoer, der formidler et budskab på en underholdende og unik måde.

”Hvad med bæredygtighed?”

Unge og bæredygtighed rimer på hinanden, eller gør det? Når man tænker på en aldersgruppe fra 13-26 år, vil mange formentlig tænke på bæredygtighed som helt afgørende. Man kan være fristet til at mene, at Generation Z bør være kendetegnet ved at have stærke holdninger til miljø og klima. At de i højere grad end den øvrige befolkning burde være tiltrukket af virksomheder med øget engagement i bæredygtighed. Men overraskende nok er det altså ikke helt tilfældet, når man dykker ned i Gallups database.

Kilde: Index Danmark/Gallup

For ud af de 1.362 repræsentativt udvalgte respondenter i aldersgruppen 13-26 år er det 42%, der er meget eller ret interesseret i bæredygtighed holdt op imod 51% blandt befolkningen over 26 år med besvarelser fra 20.657 respondenter.

Kilde: Index Danmark/Gallup

Når Generation Z bliver adspurgt, om de altid køber miljøvenlige produkter, hvis de kan, svarer 45% ja, mens det samme gør sig gældende for 64% af befolkningen over 26 år. Det kan naturligvis have noget at gøre med den unge målgruppes svagere købekraft, som kan komme til kort i forhold til miljøvenlige produkter, der som oftest er dyrere. Men i et lidt mere generelt perspektiv er der også færre i Generation Z, som er opmærksomme på at nedbringe CO2-mængden i deres forbrug, hvor det er et fokus for 48% imod 62% blandt befolkningen over 26 år.

Kilde: Index Danmark/Gallup

Men betyder det så, at det ikke er vigtigt at tænke bæredygtighed ind i sin produktudvikling, kommunikation og markedsføring målrettet Generation Z? Jo selvfølgelig, for positive handlinger i bæredygtighedens navn er mere end vigtigt for os alle. Det interessante her er dog, at data om Generation Z gør op med det stereotype billede, som mange af os har af den unge målgruppe. Dermed ikke sagt, at Generation Z’erne slet ikke har interesse for bæredygtighed. For det har de. Men her viser data, at interessen og handlekraften rent faktisk er større blandt befolkningen over 26 år – og det er med til at understrege, at det altid er vigtigt at teste sin forestilling om forskellige målgrupper.

Interaktivitet og indflydelse

Generation Z er vokset op med sociale medier som en naturlighed, og derfor ønsker de ikke blot at være passive forbrugere. De ønsker at deltage og påvirke. Sociale medier og digitale platforme giver blandt andet Generation Z mulighed for at udtrykke deres mening. Derfor kan det være en god idé for virksomheder at tænke i elementer af interaktivitet i deres markedsføring. Afstemninger, konkurrencer og andre former for brugerinddragelse kan være nøglen til at skabe involvering og engagement.

Kilde: Index Danmark/Gallup

Generation Z bruger næsten tre gange så meget tid på sociale medier som befolkningen over 26 år, og involvering af målgruppen på sociale medier er derfor en effektiv tilgang til at nå Generation Z. Virksomheder kan opfordre Generation Z til at dele deres egne billeder, videoer eller historier, der relaterer sig til virksomhedens produkter eller temaer. Det skaber ikke kun autentisk indhold, men engagerer også målgruppen på et personligt plan. Et eksempel kunne være en sportstøjsproducent, der opfordrer deres kunder til at dele deres træningsbilleder med virksomhedens hashtag for at deltage i en konkurrence. Mulighederne er mange, og der er masser inspiration at finde fra forskellige kampagner.

Kilde: Index Danmark/Gallup

Ræk ud til os

For at opnå succesfuld markedsføring rettet mod Generation Z er det afgørende at omfavne målgruppens visuelle præferencer og behov for autenticitet, engagement og interaktivitet.

Hos Grobowski er vi klar til at hjælpe med skræddersyede strategier og kreative løsninger, der rammer plet hos Generation Z, så vi kan skabe en stærk forbindelse mellem jeres virksomhed og den nye generation af forbrugere.

Ja tak, ring mig op!

    Når data taler for sig selv: Derfor skal du bruge videomarkedsføring som vækstmotor