Strategi

En strategi er en plan for, hvordan man når sine mål. Når vi har indsamlet viden om jeres kunder og konkurrenter, bruger vi den viden til at udvikle en strategi, som skal hjælpe jer med at indfri målsætningerne.

Når man arbejder med markedsføring, er det vigtigt at have en klar strategi for, hvordan man vil gribe processen an. Vores strategiske tilgang omfatter en række trin, hvor vi udarbejder en plan for, hvordan vi bedst muligt opnår de fastsatte mål for markedsføringsindsatsen.

I den strategiske udvikling træffer vi beslutninger om de rette kernebudskaber, målgrupper for markedsføringen, og hvordan markedsføringsbudgettet anvendes mest effektivt. På den måde sikrer vi, at alle valg er gennemtænkte, og at der bliver skabt en målrettet markedsføring.

3 gode grunde til at arbejde strategisk med markedsføring

  1. Sikrer et vigtigt overblik og skaber en rød tråd i jeres markedsføringsaktiviteter, så de styrker hinanden.
  2. Skaber en dybdegående forståelse af jeres kunder og jeres nærmeste konkurrenter i markedet, så vi bedre kan udnytte jeres unikke markedsposition.
  3. Identificerer de mest effektive kanaler, så I får det største udbytte af jeres markedsføringsindsats.

Det store overblik

En velovervejet strategi er nødvendig for at få mest muligt ud af den kreative proces. Strategien giver nemlig retning og fokus for de kreative idéer og løsninger. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at de kreative idéer passer ind i det overordnede mål for virksomhedens markedsføring.

Vi lægger derfor vægt på at tænke de strategiske overvejelser godt igennem, så vi skaber klare rammer for, hvordan vi bedst arbejder videre med den kreative udvikling af markedsføringsindsatsen.