Målsætninger

Inden vi igangsætter en markedsføringsindsats, er det afgørende for hele processen, at vi får fastsat nogle klare målsætninger for, hvad I ønsker at opnå med indsatsen.

Målsætninger for en markedsføringsindsats kan for eksempel være at øge salget af et produkt, øge kendskabet til jeres brand, skabe loyalitet hos jeres kunder, åbne op for et nyt marked eller påvirke holdninger om et aktuelt emne i jeres branche.

Uden klare mål er det svært at vurdere, om indsatsen er vellykket. Derfor er det en god idé at definere nogle klare mål, inden vi går i gang med at planlægge markedsføringsindsatsen. Det gør vi i fællesskab med jer, så vi er sikre på, at indsatsen matcher jeres behov og ønsker.

3 gode grunde til at arbejde med målsætninger

  1. Skaber en klar plan for, hvordan markedsføringsindsatsen skal udføres, så det er muligt at prioritere rækkefølgen af aktiviteter.
  2. Klarlægger succeskriterierne for markedsføringsindsatsen, så det er muligt at måle og evaluere indsatsens effektivitet.
  3. Afstemmer markedsføringsindsatsen med virksomhedens overordnede strategi, som sikrer en fokuseret og målrettet markedsføringsindsats med størst mulige effekt.

Målrettet og effektiv indsats

Når vi har fastlagt de konkrete mål for markedsføringsindsatsen, bruger vi dem efterfølgende som afsæt til at planlægge og eksekvere de forskellige markedsføringstiltag. På den måde sikrer vi, at indsatsen er målrettet og effektiv, og at vi opnår de ønskede resultater.

En målrettet indsats er vigtig, fordi det hjælper os med at fokusere jeres ressourcer på de målgrupper, der mest sandsynligt køber jeres produkter eller tjenester. For at blive klogere på målgrupper går næste fase ud på at indsamle data, som vi analyserer for at få vigtige indsigter om jeres målgrupper.

Tilbage